منظور از ورودی و خروجی زبان چیست؟

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

اغلب زبان آموزان از زبان انگلیسی برای تعامل مراوداتی مطلوب تر و پیشرفت در زمینه های مختلف  بهره میبرند. اگر این یکی از مقصودهای شماست ،دستیابی به آن فراگرفتن چهار تکنیک اساسی میسر است ، چهار تکنیک  اساسی عبارتند از گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن .

تبحر در یک تکنیک برای ایجاد تعامل سودمند نیست. برای نمونه قبل از نوشتن باید به خوبی توانایی خواندن داشت. علاوه بر این لازم است پیش از صحبت کردن شنید. میتوان این چهار تکنیک را به دو شیوه دسته بندی کرد.

ورودی:

  • گوش دادن (ورودی از گوش ها)
  • خواندن (ورودی از چشم ها)

خروجی:

  • صحبت کردن (خروجی از دهان)
  • نوشتن (خروجی از دست)

 

اجازه بدهید با مثالی واضح تر بیان کنم : سوالی از شما پرسیده میشود و سپس شما جواب را به آنها میگویید.   و یا شما نخست نامه ای را مطالعه کرده و بعد از آن شما جواب نامه را ارسال میکنید، این موارد مثال هایی از تماس و مراوده میبشاند ومی توان گفت که در شروع ورودی و پس از آن خروجی قرار دارد.

ورودی و خروجی زبان

ورودی و خروجی چینش ویژه ای ندارند. مثلا بعضی مواقع در شروع سخن گفته و بعد از آن میشنوید و گاها در رابطه با موضوعی که شنیده اید مینویسید. ممکن است هنگام مراوده با سایر افراد، ویا تکنیک های دیگری را به کار ببرید؛ پس برای فهم توامان باید در هر 4 عرصه تبحر داشته باشید.

بعضی از زبان آموزان نیاز دارند که بدانند مهمترین تکنیک کدام است. چون همه ی تکنیک ها در ارتباط با هم هستند، کلیه ی تکنیک ها اهمیت دارند. اما برای مراوده ما از بعضی از تکنیک ها بیشتر بهره میبریم. برای نمونه، 40% از زمان ما در هنگام مراوده با دیگران، به گوش دادن پرداخته میشود.به طور تقریبی 35% مواقع صحبت میکنیم، و 16% تماس ها با استفاده از خواندن و نزدیک به 9% از طریق نوشتن انجام میشود. این آمار به طور متوسط بیان کننده ی تعداد بهره گیری از هر تکنیک در مراوده با دیگران است؛ که بسته به شغل یا جایگاه هر فرد متغیر است.

هر یک از این تکنیک های اساسی، تکنیک های ریزتری را در خود دارند. برای نمونه، تلفظ گونه ای از تکنیک کلامی است که باید برای توسعه ی مراودات از آن بهره جست. املا واژه ای است که فهم مطلب نگارش شده را راحت تر میکند. گرامر و واژگان نیز از سایر تکنیک های کوچک هستند. این تکنیک های کوچک مبنی بر کم ارزش بودن آنها نیست. تکنیک های بزرگ مانند گوش دادن فراگیرتر هستند، اما تکنیک های کوچک ویژه تر محسوب میشوند.

برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب، برنامه ای را تدوین کنید که دربرگیرنده ی هر  4تکنیک مذکور باشند. فرصت بدهید تا همزمان بررسی یک تکنیک باعث مرور تکنیک دیگری شود. برای نمونه، داستانی را مطالعه کرده و با یک دوست درباره ی آن گفتگو کنید. فیلمی را نگاه کرده ودر رابطه با آن نگارش کنید. معلمان کلاس انگلیسی خواستار اجرای چنین موضوعی هستند. درست است؟

در ادامه 4 تکنیک انگلیسی مورد توجه قرار گرفته اند.با ما همراه باشید.

ترفندهای استحکام ورودی و خروجی زبان

به رادیو گوش دهید: بعضی مواقع به جای نوشتن، فقط بشنوید تا این تکنیک راتقویت کنید.

برنامه های تلویزیون به زبان انگلیسی را تماشا کنید: برنامه هایی را تماشا کنید که احساس خوشایندی را در شما ایجاد میکنند. فراموش نکنید که اغلب واژگان و اصطلاحاتی که در تلویزیون میشنوید، همگانی هستند.

با تلفن های گویا به زبان انگلیسی تماس بگیرید: این شماره ها در آغاز دفترچه تلفن اغلب کشورهای انگلیسی زبان موجود هستند. اما اطمینان حاصل کنید که با شماره های رایگان ارتباط برقرار میکنید.

فیلم های انگلیسی زبان تماشا کنید: فیلم هایی را برای نگاه کردن انتخاب کنید که زیرنویس ندارند.فیلم هایی که زیرنویس ندارند را برای تماشا انتخاب کنید.

از منابع گوش دادن در اینترنت استفاده کنید: هرروز میتوان موارد بسیاری را به صورت آنلاین برای شنیدن به زبان انگلیسی یافت. در زیر چند مورد بیان شده است.

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments